آخرین خبرها، آموزش ها و تخفیفات خرید کالا از eBay، آمازون و سایت های خارجی

18/05/1395

Nucleus یک دستگاه ارتباطی درون ساختمانی مجهز به دستیار صوتی آلکسا آمازون

Nucleus یک دستگاه ارتباطی درون ساختمانی مجهز به دستیار صوتی آلکساست. این هفته یک دستگاه ارتباطی جدید مجهز به سیستم دستیار صوتی آلکسای آمازون معرفی شد.