انجمن‌های موجود در 'بازارچه ایران دلیور'
خرید از امریکا
Topic: 1,131Posts: 19,815
این قسمت مربوط به خرید از امریکا و کانادا می باشد.
آخرین ارسال: خرید از سایت صفورا
2 ساعت پیش
توسط IranDeliver
2 ساعت پیش
آخرین ارسال: خرید از سایت صفورا
2 ساعت پیش
توسط IranDeliver
2 ساعت پیش
1,131
Topic
19,815
Posts
خرید کالا از کانادا
Topic: 26Posts: 235
این قسمت مربوط به خرید کالا از کشور کانادا می باشد.
آخرین ارسال: درخواست برآورد قیمت
05-19-2019، 10:18 PM
توسط IDG
05-19-2019، 10:18 PM
آخرین ارسال: درخواست برآورد قیمت
05-19-2019، 10:18 PM
توسط IDG
05-19-2019، 10:18 PM
26
Topic
235
Posts
خرید از کشورهای اروپایی ( انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و ..)
Topic: 319Posts: 4,632
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای اروپایی می باشد.
آخرین ارسال: استعلام قیمت کتونی از سای...
06-22-2019، 04:27 PM
توسط IranDeliver
06-22-2019، 04:27 PM
آخرین ارسال: استعلام قیمت کتونی از سای...
06-22-2019، 04:27 PM
توسط IranDeliver
06-22-2019، 04:27 PM
319
Topic
4,632
Posts
خرید کالا از استرالیا
Topic: 15Posts: 67
این بخش مربوط به خرید کالا از سایت های استرالیایی میباشد.
آخرین ارسال: استعلام قیمت گوشی اپل
05-25-2019، 09:48 PM
توسط IranDeliver
05-25-2019، 09:48 PM
آخرین ارسال: استعلام قیمت گوشی اپل
05-25-2019، 09:48 PM
توسط IranDeliver
05-25-2019، 09:48 PM
15
Topic
67
Posts
خرید کالا از ترکیه
Topic: 196Posts: 1,514
این قسمت مربوط به خرید از ترکیه می باشد.
آخرین ارسال: خرید از سایت اکو - ECCO
، 11:36 AM
توسط IDG
، 11:36 AM
آخرین ارسال: خرید از سایت اکو - ECCO
، 11:36 AM
توسط IDG
، 11:36 AM
196
Topic
1,514
Posts
خرید کالا از هند
Topic: 69Posts: 815
این قسمت مربوط به خرید از هند می باشد.
آخرین ارسال: درخواست استعلام قیمت از ا...
06-18-2019، 06:48 PM
توسط IDG
06-18-2019، 06:48 PM
آخرین ارسال: درخواست استعلام قیمت از ا...
06-18-2019، 06:48 PM
توسط IDG
06-18-2019، 06:48 PM
69
Topic
815
Posts
خرید کالا از امارات متحده عربی
Topic: 404Posts: 4,673
این قسمت مربوط به خرید از امارت متحده عربی می باشد.
آخرین ارسال: خرید از noon
1 ساعت پیش
توسط IranDeliver
1 ساعت پیش
آخرین ارسال: خرید از noon
1 ساعت پیش
توسط IranDeliver
1 ساعت پیش
404
Topic
4,673
Posts
خرید کالا از کشورهای شرقی ( چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و...)
Topic: 716Posts: 13,011
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای شرق آسیا می باشد.
آخرین ارسال: خرید دستگاه ماینر از علی ...
5 ساعت پیش
توسط IDG
5 ساعت پیش
آخرین ارسال: خرید دستگاه ماینر از علی ...
5 ساعت پیش
توسط IDG
5 ساعت پیش
716
Topic
13,011
Posts

آنچه دیگران در مورد ایران دلیور میگویند
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.