انجمن‌های موجود در 'بازارچه ایران دلیور'
خرید از امریکا
Topic: 1,212Posts: 20,400
این قسمت مربوط به خرید از امریکا و کانادا می باشد.
آخرین ارسال: درخواست قیمت از سایت آماز...
12-04-2019، 01:16 PM
توسط IranDeliver
12-04-2019، 01:16 PM
آخرین ارسال: درخواست قیمت از سایت آماز...
12-04-2019، 01:16 PM
توسط IranDeliver
12-04-2019، 01:16 PM
1,212
Topic
20,400
Posts
خرید کالا از کانادا
Topic: 26Posts: 241
این قسمت مربوط به خرید کالا از کشور کانادا می باشد.
آخرین ارسال: خرید از آمازون کانادا Ama...
12-03-2019، 10:27 AM
توسط IDG
12-03-2019، 10:27 AM
آخرین ارسال: خرید از آمازون کانادا Ama...
12-03-2019، 10:27 AM
توسط IDG
12-03-2019، 10:27 AM
26
Topic
241
Posts
خرید از کشورهای اروپایی ( انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و ..)
Topic: 358Posts: 4,944
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای اروپایی می باشد.
آخرین ارسال: FreeStyle Libre 2 Sensor
12-02-2019، 12:02 PM
توسط IDG
12-02-2019، 12:02 PM
آخرین ارسال: FreeStyle Libre 2 Sensor
12-02-2019، 12:02 PM
توسط IDG
12-02-2019، 12:02 PM
358
Topic
4,944
Posts
خرید کالا از استرالیا
Topic: 17Posts: 73
این بخش مربوط به خرید کالا از سایت های استرالیایی میباشد.
آخرین ارسال: خرید از استرلیا
12-01-2019، 11:00 AM
توسط IDG
12-01-2019، 11:00 AM
آخرین ارسال: خرید از استرلیا
12-01-2019، 11:00 AM
توسط IDG
12-01-2019، 11:00 AM
17
Topic
73
Posts
خرید کالا از ترکیه
Topic: 226Posts: 1,780
این قسمت مربوط به خرید از ترکیه می باشد.
آخرین ارسال: خرید از zara ترکیه
56 دقیقه‌ی پیش
توسط نگین عینی
56 دقیقه‌ی پیش
آخرین ارسال: خرید از zara ترکیه
56 دقیقه‌ی پیش
توسط نگین عینی
56 دقیقه‌ی پیش
226
Topic
1,780
Posts
خرید کالا از هند
Topic: 71Posts: 854
این قسمت مربوط به خرید از هند می باشد.
آخرین ارسال: خرید از آمازون هند
11-05-2019، 01:26 PM
توسط IDG
11-05-2019، 01:26 PM
آخرین ارسال: خرید از آمازون هند
11-05-2019، 01:26 PM
توسط IDG
11-05-2019، 01:26 PM
71
Topic
854
Posts
خرید کالا از امارات متحده عربی
Topic: 432Posts: 4,905
این قسمت مربوط به خرید از امارت متحده عربی می باشد.
آخرین ارسال: استعلام قیمت از آمازون ام...
12-04-2019، 04:37 PM
توسط IranDeliver
12-04-2019، 04:37 PM
آخرین ارسال: استعلام قیمت از آمازون ام...
12-04-2019، 04:37 PM
توسط IranDeliver
12-04-2019، 04:37 PM
432
Topic
4,905
Posts
خرید کالا از کشورهای شرقی ( چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و...)
Topic: 790Posts: 13,678
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای شرق آسیا می باشد.
آخرین ارسال: خرید از چین
10 ساعت پیش
توسط ahmadzaq
10 ساعت پیش
آخرین ارسال: خرید از چین
10 ساعت پیش
توسط ahmadzaq
10 ساعت پیش
790
Topic
13,678
Posts

آنچه دیگران در مورد ایران دلیور میگویند
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.