انجمن‌های موجود در 'بازارچه ایران دلیور'
خرید از امریکا
Topic: 1,385Posts: 21,606
این قسمت مربوط به خرید از امریکا و کانادا می باشد.
آخرین ارسال: خرید از روسیه
07-24-2021، 11:35 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:35 AM
آخرین ارسال: خرید از روسیه
07-24-2021، 11:35 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:35 AM
1,385
Topic
21,606
Posts
خرید کالا از کانادا
Topic: 32Posts: 283
این قسمت مربوط به خرید کالا از کشور کانادا می باشد.
آخرین ارسال: خرید کالا از کانادا
07-24-2021، 11:37 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:37 AM
آخرین ارسال: خرید کالا از کانادا
07-24-2021، 11:37 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:37 AM
32
Topic
283
Posts
خرید از کشورهای اروپایی ( انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و ..)
Topic: 431Posts: 5,408
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای اروپایی می باشد.
آخرین ارسال: درخواست استعلام قیمت از ی...
1 ساعت پیش
توسط Azarin67
1 ساعت پیش
آخرین ارسال: درخواست استعلام قیمت از ی...
1 ساعت پیش
توسط Azarin67
1 ساعت پیش
431
Topic
5,408
Posts
خرید کالا از استرالیا
Topic: 20Posts: 81
این بخش مربوط به خرید کالا از سایت های استرالیایی میباشد.
آخرین ارسال: خرید از استرالیا umart
04-25-2021، 11:15 AM
توسط IDG
04-25-2021، 11:15 AM
آخرین ارسال: خرید از استرالیا umart
04-25-2021، 11:15 AM
توسط IDG
04-25-2021، 11:15 AM
20
Topic
81
Posts
خرید کالا از ترکیه
Topic: 281Posts: 2,109
این قسمت مربوط به خرید از ترکیه می باشد.
آخرین ارسال: خرید از سایت ترندیول ترکی...
07-27-2021، 08:23 PM
توسط IDG
07-27-2021، 08:23 PM
آخرین ارسال: خرید از سایت ترندیول ترکی...
07-27-2021، 08:23 PM
توسط IDG
07-27-2021، 08:23 PM
281
Topic
2,109
Posts
خرید کالا از هند
Topic: 89Posts: 1,073
این قسمت مربوط به خرید از هند می باشد.
آخرین ارسال: استعلام قیمت
07-24-2021، 11:36 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:36 AM
آخرین ارسال: استعلام قیمت
07-24-2021، 11:36 AM
توسط IDG
07-24-2021، 11:36 AM
89
Topic
1,073
Posts
خرید کالا از امارات متحده عربی
Topic: 510Posts: 5,508
این قسمت مربوط به خرید از امارت متحده عربی می باشد.
آخرین ارسال: خرید از سایت precise3dhub...
، 07:17 PM
توسط IDG
، 07:17 PM
آخرین ارسال: خرید از سایت precise3dhub...
، 07:17 PM
توسط IDG
، 07:17 PM
510
Topic
5,508
Posts
خرید کالا از کشورهای شرقی ( چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و...)
Topic: 932Posts: 14,900
این قسمت مربوط به خرید از کشورهای شرق آسیا می باشد.
آخرین ارسال: خرید تبلت از علی اکسپرس
07-27-2021، 08:24 PM
توسط IDG
07-27-2021، 08:24 PM
آخرین ارسال: خرید تبلت از علی اکسپرس
07-27-2021، 08:24 PM
توسط IDG
07-27-2021، 08:24 PM
932
Topic
14,900
Posts

آنچه دیگران در مورد ایران دلیور میگویند WhatsApp Contact
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.