When you install WPML and add languages, you will find the flags here to change site language.

تولید کنندگان محصولات و کالاهای خاص میتوانند با کمک گروه ایران دلیور بازار فروش خود را بدون مرز کنند. عرضه و فروش محصولات شما در سرتاسر دنیا یکی دیگر از سرویس های گروه ایران دلیور برای حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.

گروه ایران دلیور آمادگی کامل دارد تا به عنوان نماینده شما با کمپانی ها و شرکت های بین المللی وارد مذاکره شود و یا به عنوان مشاور و مجری خرید و ارسال تمامی سفارشات کلی و جزئی شما از شرکت ها و کمپانی های سرتاسر دنیا در کنار شما باشد.